Celia: Lisää käyttöikää digitaaliselle arkistolle

Verticom auttoi saavutettavuuskirjasto Celiaa löytämään kustannustehokkaan ja kestävän kehityksen tavoitteita tukevan ratkaisun digitaalisen arkiston ylläpitoon.

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa.

Vuosittain Celia tuottaa ääni- ja pistekirjoiksi noin 30 % kaikesta Suomessa julkaistusta kauno- ja tietokirjallisuudesta. Valikoimassa on noin 45 000 eri äänikirjaa sisältäen yli 2.000.000 äänitiedostoa.

Kun digitaalisen arkiston uudistaminen tuli ajankohtaiseksi, Celia kaipasi apua vaihtoehtojen kartoittamiseen ja parhaan toimintamallin löytämiseen.

Verticomin asiantuntijat suunnittelivat Celialle ratkaisun, jolla nykyisen arkistojärjestelmän käyttöikää pystyttiin jatkamaan. Ratkaisu oli Celialle kustannustehokas vaihtoehto järjestelmän uusimishankkeelle, ja se tukee myös organisaation kestävän kehityksen tavoitteita.

 

“Verticom on auttanut Celiaa ylläpitämään arkistojärjestelmää, ja heiltä on aina tarvittaessa saatu ystävällistä ja ammattitaitoista apua.”

Markku Leino, kehittämisjohtaja, Celia Oy