Lahti Energia: Tuotannon jatkuvuus turvataan joustavalla huoltosopimuksella

Pitkäaikainen huoltokumppanuus varmistaa, että energiayhtiön konesalien laitehuolto on osaavissa käsissä.

Lahti Energia on Lahden kaupungin tytäryhtiö, jonka päätuotteita ovat yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö, joita tuotetaan kahdessa voimalaitoksessa Lahdessa. Lisäksi lämmöntuotannossa käytetään eri puolilla jakeluverkkoa sijaitsevia pienvoimaloita sekä kaukolämmön huippu- ja varakeskuksia. Verticom on Lahti Energian konesalien palvelinlaitteiden pitkäaikainen huoltokumppani.

”Verticom on omalta osaltaan varmistanut tuotantomme jatkuvuuden huoltamalla huoltosopimuksen piiriin kuuluvia palvelinsaliemme laitteita jo yli kymmenen vuoden ajan”, kertoo Tarmo Pilli, Lahti Energian järjestelmäasiantuntija.

Verticomin osaaminen ja palveluhenkisyys saavat Lahti Energialta kiitosta.

”Vikatilanteisiin on reagoitu aina nopeasti ja ammattimaisesti. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun”, Pilli summaa.

”Vikatilanteisiin on reagoitu aina nopeasti ja ammattimaisesti. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun.”

Tarmo Pilli, järjestelmäasiantuntija, Lahti Energia