splunk 2018-06-12T15:18:03+03:00

splunk>

Pyydä tarjous

Työkalu laitedatan hallintaan

Järjestelmät, laitteet ja palvelut tuottavat valtavasti tietoa. Vain osa tästä on hyödynnettävissä perinteisin keinoin ja valtaosa jää ”pimeäksi” tiedoksi. Laitedata on arvokkain osa tätä ”Big Dataa”, koska se sisältää kattavat tiedot käyttäjien toimista, asiakaskäyttäytymisestä, laitteiden ja sensorien toiminnasta, turvallisuusuhkista ja monesta muusta osa-alueesta.

Splunk on työkalu laitedatan hallintaan ja hyödyntämiseen.  Sen pääasiallinen käyttötarkoitus on kerätä, analysoida ja tallettaa järjestelmien ja teknologian tuottamaa dataa. Splunk on monipuolinen työkalu ja perinteisen ICT-toimintojen valvonnan lisäksi se soveltuu erinomaisesti muun muassa tietoturvan parantamiseen, koneoppimisen hyödyntämiseen ja IoT-sovelluksiin.

Splunkin avulla proaktiivista valvontaa ja tietoturvaa

Splunk kerää mitä tahansa laitedataa reaaliaikaisesti riippumatta tietolähteestä tai sen formaatista. Voit hakea ja tutkia historiatietoa, esittää reaaliaikaista tilannekuvaa ja hyödyntää sen koneoppimiskykyä paljastaen ongelmatilanteita proaktiivisesti. Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

  • Monitorointi
  • Tilannekuvat
  • Hälytykset
  • Vianselvitys
  • Analysointi
  • Raportointi
  • Lokienhallinta
  • SIEM

Nopea käyttöönotto ja helppo käyttö

Splunk tuottaa nopeasti tuloksia ja arvoa. Sen käyttöönotto on nopeaa, sillä laitedatan rakennetta ei tarvitse tuntea ja käytettävissä on satoja valmiita sovelluksia tietolähteiden liittämiseksi Splukiin sekä käyttötapauksia tiedon rikastamiseen ja dashboardeja tulosten visualisointiin. Splunkin käyttö on helppoa siten aloittelijallekin. Syvempää analytiikkaa varten on käytettävissä myös Splunkin ammattimainen kyselykieli.

Monipuolista data-analyysia Splunkilla

Splunkilla voit esimerkiksi etsiä ja selvittää vikatilanteiden juurisyitä, tutkia tietoturvallisuuteen liittyviä tapahtumia sekä paljastaa uhkia ja monitoroida ICT-ympäristöjä.  Näin voit nopeuttaa vianselvityksiä, helpottaa tilanteiden ja kokonaisuuksien hahmottamista sekä tunnistaa yllättäviäkin riippuvuuksia eri tapahtumien ja ilmiöiden välillä. Yleisesti Splunk parantaa tietoturvaa ja tehostaa laitedatan hyödyntämistä ja toimintaa. Tarpeiden kasvaessa Splunk myös skaalautuu joustavasti – yhden laitteen mittakaavasta aina globaaliin datacenter-laajuuteen.

Splunk ja GDPR

Splunk on tehokas SIEM-ratkaisu GDPR-valvontatarpeisiin. Se auttaa tietovirtojen kartoittamisessa ja siten asetuksen noudattamisessa kuten tietotilinpäätöksessä ja vaikutusanalyysissä. Se auttaa ylläpitämään tiedon eheyttä, luottamuksellisuutta ja saatavuutta laajasti. Se myös mahdollistaa ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen reaaliaikaisella valvonnalla ja hälytyksillä.

Splunkin avulla voidaan valvoa tietoturvaan liittyviä laitteita ja ohjelmistoja keskitetysti. Tällaisia ovat esimerkiksi palomuurit ja työasemien tietoturvatuotteet. Kaikki sovelluksista saatava tieto ja  laitedata saadaan kuvattua visuaaliseen muotoon. Splunk on täysin personoitavissa vastaamaan asiakkaan tarvetta ja sitä voidaan käyttää joko yhden osa-alueen valvontaan tai ympäristön kokonaisvaltaisempaan seurantaan myös tietoturvaa ja tietosuojaa edistävästi.

Splunk ja Verticom

Verticom on ICT-ympäristöjen monimerkkiosaaja vuodesta 1993 alkaen ja asiantuntijamme ovat myös laitedatan ammattilaisia. Yhdessä osaajiemme kanssa asiakas voi nopeasti hyödyntää Splunkia omassa ympäristössään ja toiminnassaan. Etenemismallimme on joustava ja vaiheittainen. Alkukartoituksen jälkeen Splunk pilotoidaan asiakkaan valitsemalla kohteella ja yhdessä määritel-lyillä tavoitteilla. Pilottijakson perusteella laajennetaan Splunkin hyödyntäminen tuotanto-mittakaavaan. Seuraavissa vaiheissa Splunkin käyttöä syvennetään ja laajennetaan asiakkaan kehitystarpeiden mukaan asiantuntijapalveluidemme tuella.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä niin selvitetään, miten Splunk sopisi parhaiten juuri sinun tarpeisiisi.

Voit myös ladata Splunkin ilmaiseen koekäyttöön tästä.