VMWARE2018-05-03T14:49:12+03:00

VMWARE

VMware on johtava tuoteperhe IT-kapasiteetin virtualisointiin.

 

Pyydä tarjous

Mikä on VMware?

VMware on IT-kapasiteetin virtualisointiin kehitetty tuoteperhe. VMware on keskittynyt palvelinkapasiteetin jakamiseen jo vuodesta 1998, alkaen käyttöjärjestelmän palveluiden jakamisesta. Yhden fyysisen tietokoneen päällä voidaan ajaa itsenäisesti yhtä tai useampaa virtuaalista x86-tietokonetta. Kaikki fyysisen laitteiston ja VMwaren ESX-kernelin päällä ajettavat käyttöjärjestelmät käyttävät samoja ESX-resursseja, ja näin ollen käyttöjärjestelmät ovat helposti siirrettävissä ESX-hostien välillä. Ajettava käyttöjärjestelmä on näin ollen riippumaton VMware-hostista ja näin on saatu etua fyysisen laitteiston ominaisuuksien hyödyntämiseen jakamalla sitä kunkin virtuaalikoneen tarpeen mukaisesti. Samalla myös laitteiden hallintatarve on vähentynyt ympäristön yksinkertaistuessa. Myös laiteinvestointien tarve on vähentynyt hyödyntämällä laitteita yhteiskäytössä.

Tänä päivänä VMware ei kuitenkaan ole pelkästään tuote palvelinresurssien virtualisointiin jakamalla ESX-kernelin alustapalveluja eri käyttöjärjestelmille vaan VMware-tuoteperhe kattaa laajasti eri virtualisointitarpeet.

VMware tuotelinjoja

Näitä ovat esimerkiksi NSX eli tietoverkon virtualisointi ja tietoturva, jossa fyysistä verkkoa käsitellään yhtenä tietoliikennekokonaisuutena ja VMware huolehtii verkon laitteiden konfiguroinnin ja kapasiteetin hallinnasta automatisoimalla toimenpiteet. Samalla saadaan vietyä tietoturvaa aimo harppaus eteenpäin mm. eristämällä yksittäiset virtuaalipalvelimet omilla palomuureilla sisäverkossa NSX:n avulla.

Talletettujen tietojen käytettävyyttä voidaan tehostaa ja automatisoida vSAN-tuotteilla. Tallennus muuttaa oleellisesti muotoaan vSAN:lla kun fyysiset tallennuslaitteet ja erillisten laitteiden levypinnat kootaan Hyper-Converged –kokonaisuudeksi, jossa jaetaan ja hallitaan datamassoja joustavasti eri tarpeiden ja kriittisyyden mukaan ohjelmisto-ohjatusti. Näin vältetään investoinnit suuriin ja kalliisiin levyjärjestelmiin. Dataa voidaan hallita yksittäisten x86-palvelinten levypinnoilta kustannustehokkaasti.

Tarjolla on myös ratkaisu henkilökohtaisten työpöytien ja mobiililaitteiden virtualisointiin, jolloin säästetään merkittävästi aikaa ja työtä kun käyttölaitteiden päivitykset ja asennukset saadaan hallitusti automatisoitua ja yhdenmukaistettua. Tähän tuo avun VMwaren Horizon-tuoteperhe.
VMwaren iso kuva on Software-Defined Data Center SDDC, jota tulevaisuuden ajatusmallia myös useat IT-analytiikotkin tukevat, on ohjelmisto-ohjattu datacenter ja tietojenkäsittely. Mallissa kokonaiset konesali- ja pilvipalvelut yhdistetään saman kehysratkaisun alle. Kapasiteetin muutokset, lisäykset ja hallinta voidaan tehdä kokonaisvaltaisesti, nopeasti ja turvallisesti yhdenmukaisten hallintatyökalujen avulla ohjelmisto-ohjatusti puuttumatta manuaalisesti yksittäisten fyysisten komponenttien omiin työkaluihin ja proseduureihin, jotka usein ovat vielä laitesidonnaisia. Näin tarvittavia operaatioita yksinkertaistetaan, automatisoidaan ja yhdenmukaistetaan huomattavasti. Tätä kutsutaan nimellä Next Generation Hyper-Convergence.

Verticom ja VMware

VMware tarjoaa johtavat tuotteet ja työkalut toteuttaa erilaisia virtualisointiratkaisuja. Tyypillisesti on otettu käyttöön puhdas palvelinten virtualisointi ensimmäisenä vaiheena. Tämä on hyvä alku ja sen alueen versiot kehittyvät koko ajan tarjoten uusia ja hyödyllisiä ominaisuuksia. Kannattaakin selvittää yhdessä Verticomin kanssa, miten nyky-ympäristöstä saadaan vielä enemmän irti sekä miten ympäristön hallintaa voidaan yhteistyössä tehostaa.
Samoin VMwarella on joukko mielenkiintoisia muita tuoteperheitä, joiden soveltamisen kautta pystytään omassa ympäristössä hyödyntämään paremmin nykyisiä laiteresursseja tai vastaamaan nykyaikaisilla ratkaisuilla niihin vaatimuksiin, mitä organisaatio edellyttää IT-palveluilta nyt ja jatkossa.
Verticomin asiantuntijat ovat tehneet useita VMware-projekteja tyytyväisille asiakkailleen. Voimme yhdessä kartoittaa teidän tilanteenne ja tarpeenne, ja sen pohjalta suositella teille parasta tapaa edetä tarjottavan tuotteen hyödyntämisessä. Teknologiasiirtymän tarkoitus on tuottaa kestäviä, hallittavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, jolloin muutoksissa on ensiarvoisen tärkeää on olla mukana kokenut ja luotettava IT-kumppani.

Paras tapa lähteä liikkeelle on ottaa yhteyttä Verticomiin ja sopia keskusteluaika koskien juuri teidän tilannettanne ja tavoitteitanne. Alkukeskustelun jälkeen voimme sopia tarvekartoituksen, jossa käärimme yhdessä hihat ja selvitämme tilanteen ja oikeat askelmerkit seuraavaan vaiheeseen.

Verticom on VMware -tuotteiden jälleenmyyjä. Voimme myös tuottaa virtualisointipalvelut omasta konesalistamme, jolloin lisenssikustannukset voidaan veloittaa kuukausiperiaatteella käytön mukaan. Yhdessä löydämme järkevimmän tavan uudistaa virtualisointianne. Autamme myös teitä suunnittelemalla ja toteuttamalla laadukkaan migraation.

Palvelumme on saatavilla paitsi Suomessa myös muissa Pohjoismaissa toimitettuna samalla luotettavalla mallilla. Asiakastyytyväisyytemme on mitatustikin ollut erittäin korkea ja asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä ammattitaitoomme ja joustavaan palvelumalliimme.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin selvitetään, mitkä tuotteet ja työkalut sopivat parhaiten juuri sinun tarpeisiisi.