Virtualisointi2019-02-18T22:16:35+03:00

Virtualisointi

Pyydä tarjous

Miksi virtualisointi

Virtualisointi tarkoittaa tietotekniikassa ohjelmistoratkaisuja ja teknologiaa, jolla jonkin fyysisen resurssin tekniikka piilotetaan loogisen resurssipoolin taakse sitä käyttäviltä järjestelmiltä, sovelluksilta tai loppukäyttäjiltä. Siten yksi fyysinen resurssi, vaikkapa palvelin, voi toimia loogisena resurssina usealle sitä hyödyntävälle virtuaaliselle palvelimelle. Fyysiset resurssit näkyvät yhtenä loogisena kokonaisuutena sitä käyttäville tahoille. Perinteisesti ja useimmiten virtualisoinnilla tarkoitetaan palvelimen fyysistä erottamista käyttöjärjestelmästä mutta ratkaisua voidaan käyttää myös muissa yhteyksissä, joissa jokin tekninen resurssijoukko halutaan jakaa useampaan käyttötarkoitukseen.

Virtualisointi – Kohteita

Palvelinten virtualisointi on yleisin kohde virtualisoinnille, mutta sen ohella on esitelty muitakin virtualisointimalleja fyysisten resurssien jakamiseksi ja hallinnoimiseksi. Esimerkkinä tästä on tallennuskapasiteetin, verkkokompponenttien tai kokonaisten konesalipalveluiden virtualisointi.

Palvelinten virtualisointi
Tällä tavalla voidaan jakaa vaikka yhden palvelimen tekniset resurssit useaan eri loogiseen laiteresurssiin. Palvelinlaitteella voidaan suorittaa erilaisia tehtäviä ja käyttöjärjestelmät, sovellukset tai käyttäjät näkevät sen useana yksittäisenä palvelimena.

Verkon virtualisointi
Tietoverkko voidaan rakentaa tai konfiguroida loogisiksi verkkoyhteyksiksi pelkästään virtuaalisesti ilman yksittäisten verkon aktiivilaitteiden tai muiden komponenttien laitekohtaisia manuaaliasetuksia. Kun fyysisen verkon päällä on looginen kerros, voidaan yksittäisellä komennolla loogiselle tasolle generoida useita laitekohtaisia muutoksia virtualisointityökalujen avulla. Usein virtualisointi tuo apua myös tietoturvaan kun nopeasti ja virheitä minimoiden voidaan muuttaa yhteyskäytäntöjä eri verkkojen välillä esim. luomalla etäyhteyksiä.

Sovellusten virtualisointi
Tällä tekniikalla voidaan esimerkiksi suorittaa eri sovellusten työjonoja paikallisesti ilman niiden tarvitsemaa käyttöjärjestelmää. Sovellusvirtualisointiohjelman avulla tyypillisesti ajetaan palvelimelta ladattavia sovelluksia ja itse käyttölaite pidetään sovelluskoodin ja datan osalta kevyenä. Myöskään päätelaiteen käyttöjärjestelmä ei tarvitse asettaa rajoituksia kun se voidaan ajaa sovelluspalvelimelta. Tällä tavalla hallitaan myös sovellusversioita ja niiden käyttöpolitiikkaa.

Työpöydän virtualisointi
Sama sovellusajoalusta voi olla käytössä monessa eri työpisteessä virtualisoimalla työpöytä. Virtualisoinnnin tasoissa on monta vaihtoehtoa riippuen siitä kummassa päässä käyttöjärjestelmää ja sovelluskerrosta ajetaan mutta perusperiaatteena työpöytävirtualisoinnissa on, että ainakin jokin osa kuormasta ajetaan palvelimen päässä. Ideana on keventää käyttölaitetta, jolloin ne voivat olla kapasiteelitaan vaatimattomampia ja edullisempia verrattuna täysveriseen raskaaseen ja perinteisiin työasemaan. Virtualisointi helpottaa myös päivitysmielessä kun ratkaisu on vaivattomammin monistettavissa usealle käyttölaitteelle.

Laajasti käytetty virtualisointialusta on VMware ja Hyper-V.

Virtualisoinnin hyödyt

Tärkeimpänä hyötynä on laitteistojen parempi hyödyntäminen, koska tavallisesti kaikki laitteet eivät hyödynnä koko ajan kaikkea kapasiteettiaan. Virtualisoinnissa kapasiteetti on paremmin käytettävissä.

Virtuaalisia laitteita on helpompi hallita. Yleensä hallintaan ja automatisointiin on toteutuksissa kiinnitetty erityistä huomiota. Resurssien loppuessa voidaan joustavasti ja helposti osoittaa lisäresursseja käyttöön. Samoin päivitykset tehdään helpommin. Kapasiteettia voidaan myös siirtää ja rakentaa varajärjestelmiä entistä joustavammin ja nopeammin. Vaikkapa uusi palvelin voidaan luoda muutamalla komennolla. Sovellustestausta varten voidaan luoda oma Sandbox sovellusten testausta varten. Etuja on runsaasti ja ne helpottavat ylläpitoa, yhdenmukaistavat hallintaproseduureja, parantavat tietoturvaa, yksinkertaistavat IT-ympäristöä, auttavat kapasiteettiin kohdistuvien kuormituspiikkien hoitoa sekä alentavat eri osa-alueilla IT-kustannuksia.

Verticom ja virtualisointi

Verticom auttaa löytämään oikean virtualisointimallin sekä Verticomin asiantuntijat toteuttavat sopivimman ratkaisun asiakkaalle. Voimme yhdessä kartoittaa teidän tilanteenne ja tarpeenne, ja sen pohjalta suositella teille paras tapa edetä oikean teknologian hyödyntämisessä. Olemme avoimia eri virtualisoinnin toteutusmalleille kun soveltuvin tavoite on kiinnitetty. Tuottamissamme virtualisointipalveluissa avainasemassa on ammattitaitoiset asiantuntijat, paras toteutusmalli, turvallisuuden huomiointi kaikissa vaiheissa, korkealaatuinen käyttökokemus sekä kustannustehokkuus.

Verticomin omassa konesalissa toteutettu virtualisoitu pilvipalvelu tarkoittaa sitä, että konesali on Suomessa, tietoja käsittelevät – sovittaessa nimetyt – suomalaiset henkilöt eikä tietoja ole tarvetta siirtää maan rajojen ulkopuolelle. Voimme rakentaa pilvipalveluteknologiaan perustuvan ratkaisun myös asiakkaan omaan IT-ympäristöön, jolloin asiakkaalla on oma Private Cloud omassa organisaatiossaan. Verticom voi tuottaa resurssi- ja teknologiapalveluja tämänkin ratkaisun ylläpidossa.

Paras tapa lähteä liikkeelle on ottaa yhteyttä Verticomiin ja sopia keskusteluaika koskien juuri teidän tilannettanne ja tavoitteitanne. Alkukeskustelun jälkeen voimme sopia tarvekartoituksen, jossa käärimme yhdessä hihat ja selvitämme tilanteen ja oikeat askelmerkit seuraavaan vaiheeseen.

Verticom on eri tuotteiden jälleenmyyjä, kuten VMware ja Microsoft, jolloin voimme toimittaa kokonaisratkaisun tarvekartoituksesta toteutukseen ja ylläpitoon olipa kyseessä pieni tai laaja virtualisointihanke. Kauttamme on saatavilla myös laadukkaat migraatiopalvelut.
Palvelumme on saatavilla paitsi Suomessa myös muissa Pohjoismaissa toimitettuna samalla luotettavalla mallilla. Asiakastyytyväisyytemme on mitatustikin ollut erittäin korkea ja asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä ammattitaitoomme ja joustavaan palvelumalliimme.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin selvitetään, millainen virtualisointi on paras mahdollinen juuri sinun tarpeisiisi.