Pilvipalvelut yrityksille2018-02-20T09:29:52+03:00

Pilvipalvelut yrityksille

Pyydä tarjous

Mikä on pilvipalvelu

Pilvipalvelu on monimerkityksellinen palvelu, jonka sisälle mahtuu monenlaista IT-palvelua ja toimintamallia. Yhteistä sille on internetissä tapahtuva tietotekniikan hyödyntäminen. Joissakin tapauksissa on vaikea sanoa, missä fyysisesti tiedon käsittely tapahtuu tai tieto sijaitsee. Kantavana ajatuksena pilvipalveluissa on ollut malli, jossa palvelu on saatavilla joustavasti skaalautuvana, käytössä on kehittyneet hallintatyökalut ja yleensä on sovellettu jotain virtualisointiteknologaa.

Tyypillisesti pilvipalvelu voi olla esimerkiksi IaaS (Infrastucture as a Service), PaaS (Platform as a Service) ja SaaS (Software as a Service). Pilvipalvelut mahdollistavat IT-palveluiden hajauttamisen. Monesti se myös tarkoittaa ainakin osan palveluista ulkoistamista organisaation ulkopuolelle, jolloin asiakas maksaa palveluiden käytöstä esim. kuukausimaksun. Tavoitteena on, että palveluiden käyttäjä ei huomaa tuotetaanko palvelu organisaation ulkopuolella palvelukyvyn heikentymisenä vaan tavoitteena on nostaa palvelukokemusta.

Käytännössä yleinen pilvipalvelumuoto organisaation kannalta on hybridi-pilvi, jolloin osa palveluista tuotetaan täysin ulkopuolelta osan palveluista ollessa omassa hallinnassa. Teknologian kannalta pilvipalvelu mahdollistaa hyvin erimuotoisia palvelumalleja, kunkin organisaation tarpeisiin perustuen.

Verticomin pilvipalvelut yrityksille

Pilvipalvelut on hyvin laaja käsite ja sen alle voidaan sijoittaa hyvin erilaisia palvelumalleja. Kun aletaan miettiä, millaiset pilvipalvelut yritykselle hankitaan, on tärkeää lähteä liikkeelle organisaation IT-strategiasta ja yleisemmistä toimintatavoitteista. Yksi hyvin tärkeä tarkastelukulma on tietoturva ja tietojen suojaamistarve. Mitä arkaluonteisempaa tietoa käsitellään, sitä tärkeämpää on varmistaa tiedon säilyttämisen ja sen käsittelemisen kaikki vaiheet sekä niitä koskevat proseduurit ja ohjeet.

Alkaen pienemmistäkin IT-ympäristöstä on oleellista selvittää käsiteltävät tiedot, vaatimukset tiedoille, tiedon elinkaari, prosessointi- ja raportointivaatimukset, liittymät ulkopuolisiin järjestelmiin samoin kuin vastuunjako eri osapuolten välillä. Monesti kyse on isosta IT-strategiamuutoksesta, jolloin huolellinen valmistelu on onnistumisen edellytys.

Oma lisätekijä pilvipalveluiden hyödyntämisessä on EU:n GDPR-asetus, joka määrittelee monenlaisia velvollisuuksia tietojen säilyttämiselle, käsittelylle, raportoinnille ja tietoturvalle. Pakottavan säännöstön käytön valmistelu on syytä aloittaa ajoissa, sillä asetus astuu voimaan toukokuussa 2018.

Miten Verticom auttaa pilvipalveluissa?

Verticom auttaa löytämään oikean pilvipalvelumallin sekä Verticomin asiantuntijat toteuttavat sopivimman pilvipalveluratkaisun asiakkaalle. Voimme yhdessä kartoittaa teidän tilanteenne ja tarpeenne, ja sen pohjalta suositella parasta tapaa edetä oikean teknologian hyödyntämisessä. Olemme avoimia eri pilvitoteutusmalleille sen jälkeen kun soveltuvin tavoite on kiinnitetty. Tuottamissamme pilvipalveluissa avainasemassa on ammattitaitoiset asiantuntijat, turvallisuuden huomiointi kaikissa vaiheissa, korkealaatuinen käyttökokemus, kustannustehokkuus sekä selkeä ja havainnollinen raportointimalli.

Verticomin omassa konesalissa toteutettu pilvipalvelu tarkoittaa sitä, että konesali on Suomessa, tietoja käsittelevät – sovittaessa nimetyt – suomalaiset henkilöt eikä tietoja ole tarvetta siirtää maan rajojen ulkopuolelle. Voimme rakentaa pilvipalveluteknologiaan perustuvan ratkaisun myös asiakkaan omaan IT-ympäristöön, jolloin asiakkaalla on oma Private Cloud omassa organisaatiossaan. Verticom voi tuottaa resurssi- ja teknologiapalveluja tämänkin ratkaisun ylläpidossa.

Paras tapa lähteä liikkeelle on ottaa yhteyttä Verticomiin ja sopia keskusteluaika koskien juuri teidän tilannettanne ja tavoitteitanne. Alkukeskustelun jälkeen voimme sopia tarvekartoituksen, jossa käärimme yhdessä hihat ja selvitämme tilanteen ja oikeat askelmerkit seuraavaan vaiheeseen. Autamme myös migraatiohankkeissanne.

Verticom on eri tuotteiden jälleenmyyjä, kuten VMware ja Microsoft, jolloin voimme toimittaa kokonaisratkaisun tarvekartoituksesta toteutukseen ja
ylläpitoon olipa kyseessä pieni tai laaja pilvipalveluhanke. Palvelumme on saatavilla paitsi Suomessa myös muissa Pohjoismaissa toimitettuna samalla luotettavalla mallilla. Asiakastyytyväisyytemme on mitatustikin ollut erittäin korkea ja asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä ammattitaitoomme ja joustavaan palvelumalliimme.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin selvitetään, millainen pilvipalvelu on paras mahdollinen juuri sinun tarpeisiisi.