Konesalipalvelut2018-06-12T11:32:53+03:00

Konesalipalvelut

Verticom tuottaa asiakkailleen räätälöidyt konesalipalvelut, jotka joustavat tarpeiden muuttuessa.

Pyydä tarjous

Tarjoamme niin yksittäisiä laitepaikkoja kuin täysin pilvessä vapaasti laajennettavissa olevia kapasiteettipalveluita. Tarjoamamme konesalipalvelut on kokonaisuudessaan tuotettu ja ylläpidetty Suomessa ja taltioimme kaiken datan Suomessa sijaitseviin tietovarastoihin.

Konesalipalvelut tuovat hyötyä

Keskittämällä konesalissa tarvittavat palvelimet, tallennuslaitteet ja verkkolaitteet asianmukaiseen laitetilaan selkiytetään ja tehostetaan konesalilta vaadittavia palveluja ja palvelutasoa. Kun tarkoitukseen parhaiten sopivat laitteet ovat turvallisessa ja tarkoituksenmukaisessa laitetilassa osaavan henkilöstön hallinnassa, voidaan varmistua palvelukyvyn säilymisestä ja voidaan varautua paremmin muutoksiin käyttötarpeen muuttuessa.

Verticomin konesalipalvelut tuovat esimerkiksi seuraavia hyötyjä:

  • Liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen 24/7 ja nopea reagoiminen muutostarpeisiin
  • Lainsäädännöllisten ja laadullisten vaatimusten täyttyminen
  • Konesalin laitteiston ja ohjelmistojen valinnassa on laaja valinnanvapaus
  • Vaihtoehtoja toteutukselle löytyy laitteisto- sekä laskutus- ja rahoitusmielessä
  • Mahdollisuus räätälöidä paras ratkaisu asiakkaan tarpeisiin
  • Suomalainen ja laadukas palvelutarjonta, myös esim. migraatio-, virtualisointi- ja pilvipalveluihin
  • Konesalipalvelut yhdistettävissä asiantunteviin konsultointipalveluihin
  • Kustannustehokkuus ja laadun varmistaminen
  • Keskittyminen asiakkaan omaan ydintoimintaan helpottuu

Konesalipalvelut –  vaihtoehtoja löytyy

Verticomin konesalipalvelut on suunniteltu niin, että saliin voidaan sijoittaa asiakkaan omassa käytössä olleita laitteita. Voimme myös hankkia uusia laitteita tai toimittaa kierrätettyjä mutta suorituskykyisiä ja laadukkaita laitteita edullisesti. Tarpeen mukaan löytyy aina kustannustehokkain ratkaisu laite- ja kapasiteettitarpeeseen. Laitteet voivat myös olla asiakkaan tai Verticomin omistuksessa.

Konesalipalvelussa voit valita joko yksittäiset fyysiset laitteet kuten erillispalvelimet tai hyödyntää virtualisoituja palvelualustoja. Suorituskyky ja kapasiteetti optimoidaan soveltuvimmalla tavalla ottaen myöskin tietoturvavaatimukset huomioon. Lisäksi voit varmistua siitä, ettei kukaan muu käytä samoja laitteita.
Verticomin konesali tarjoaa palvelinlaitteillesi laadukkaan, turvallisen ja kustannustehokkaan toimintaympäristön. Tarjoamme myös huippuasiantuntevan tiimin käyttöönne, joka halutessanne suorittaa palvelinympäristön asennus-, huolto- ja ylläpitotyöt. Tällöin voit keskittyä omaan ydinosaamiseen sekä liiketoimintaan ja antaa meidän pitää laitesaliasiat kunnossa.

Verticom huolehtii kaikenlaisista laitetarpeista, onpa kyse Windows, Linux, Unix, VMS tai Mainframe palvelualustoista. Laadukas palvelu kattaa vanhemmista, vuosikymmeniä palvelleista laitearkkitehtuureista aivan uusimpaan laitetarjontaan. Palvelutarjonta on ylivoimaisen laaja verrattuna yleiseen markkinatilanteeseen.

Virtuaaliset konesalipalvelut tarjoavat käyttöösi tarvittavan kapasiteetin palveluna, ilman pitkää sitoutumista tai etukäteisinvestointeja ja maksat vain käyttämästäsi kapasiteetista. Lisäksi saat laajennettavuusedut jaetusta alustasta tietoturvasta tinkimättä. Tarjoamme kapasiteettipalveluina palvelin-, tallennus-, varmistus- ja tietokantakapasiteettia sekä tietoliikenteen kapasiteettipalveluita. Kapasiteettipalvelumme mahdollistavat muun muassa hybridiratkaisut, konesalien kahdennukset, tiedon varmistamisen toiseen fyysiseen tilaan, korkean käytettävyyden vikasietoiset ratkaisut ja liiketoiminnan turvaamisen mm. Disaster Recovery -ratkaisuilla.

Toteutamme palvelumme asiakaslähtöisesti ja olemme mukana jo määrittelyvaiheessa suosittelemassa, mikä ratkaisu sopii juuri organisaationne tarpeisiin. Pystymme toimituksissamme käyttämään laajaa yhteistyöverkostoamme, jonka avulla pystymme palvelemaan asiakastamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Laadukkaat konesalipalvelut

Verticomin konesalipalvelut ovat turvallisia, hallittuja ja valvottuja. Konesali täyttää Viestintäviraston määräyksen viestintäverkkojen ja palveluiden varmistamisen määräyksissä määritellyt vaatimukset. Palvelintilassa on kulunvalvonta ja ympärivuorokautinen vartiointi. Tietoliikenneyhteydet on kahdennettu, joka takaa yhteyksien varman toiminnan. Lisäksi sähkönsyöttö palvelinhallissa on kahdennettu ja konesalia varten on oma dieselgeneraattori sähkönsyötön varmistamiseksi pitkien sähkökatkoksien sattuessa. Konesalimme on alun perin suunniteltu ja rakennettu kriittisille laitteille, joiden toiminta tulee olla varmistettu eri ongelmatilanteissa.

Kauttamme löytyy useita joustavia vaihtoehtoja, joiden avulla löydät tarpeitasi vastaavat konesalipalvelut. Tarjoamme ammattitaitoa, luotettavuutta ja huolettomuutta edulliseen hintaan. Olemme tottuneet ylläpitämään ja valvomaan kriittisiä konesalipalveluja vuodesta 1993 alkaen. Joustavuutemme tarkoittaa mm. halua aina auttaa asiakasta ilman byrokratiaa sekä se, että voimme tarjota kuhunkin tarkoitukseen edullisimman laiteratkaisun esim. hyödyntämällä omia suoria laitehankintakanavia. Liikaa ei voi korostaa myöskään Verticomin kotimaisuutta: tiedot pysyvät Suomessa ja palvelua tuottavat suomalaiset asiantuntijat.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin selvitetään, millaiset konesalipalvelut ovat parhaat mahdolliset juuri sinun tarpeisiisi.